Öka faktureringen på kliniken

Många kliniker vill fakturera mer men vet inte riktigt hur de skall gå till väga för att lyckas. Det finns dock många kliniker som inte vet varför de ens skulle vilja öka sin fakturering. Därför startar vi artikeln med att ställa just den frågan.

 Varför skulle man vilja öka faktureringen på kliniken?

Trots en upplevd stor mängd olika betalmetoder så finns det i grunden endast tre: 

I tabellen ovan ser vi vad ett typiskt köp på 2900 kr kostar kliniken med de olika betalmetoderna. Dyrast i särklass är kontantbetalningar där den totala kostnaden för hanteringen slutar på cirka 5 % av beloppet eller cirka 145 kr. Billigast är överföringar via BG/PG, Swish och fakturatjänst där patienten erbjuds delbetalning.

Kort är den vanligaste betalmetoden på kliniker i Sverige av flera skäl. Det är smidigt, ger lite administration och nästan alla patienter kan betala med kort. Däremot så är kort, okänt för många, en ganska dyr betalmetod där kostnaden för större kortköp kan uppgå till 0,8 – 1,5 % vilket kan leda till avgifter på 200-500 kr, betydligt mer än de 18 kronor det kostar i snitt.

0,8-1,5 % av beloppet

Många vet inte vad större kortköp kan kosta för kliniken

Av tabellen ovan är det uppenbart att fakturering med egen administration av fakturan inte är lönsamt för kliniken. Ökad fakturering bör alltså ske med hjälp av en fakturatjänst med delbetalning.

Vad detta innebär för kliniken är att man kan fakturera patienter som vill bli fakturerade utan att det leder till merarbete på kliniken. Dessutom sparar man pengar på kortköp och frigör tid för personalen som kan användas till mindre stress i patientmötet.

Här kan man fråga sig varför man inte skulle fokusera på Swish istället. Det är en billig metod som blir mer och mer populär bland patienterna vilket vi skrivit om i vår artikel kring betalningar under Coronapandemin (https://payzmart.se/betalningar-under-coronatider/). 

Skälet är att Swish främst ersätter betalningar som idag sker med betalkort medan faktura ersätter betalningar med kreditkort. Betalkort är inom tandvården en ganska billig betalmetod samtidigt som kan kreditkort vara mycket kostsamt.

Så om man bestämt sig för att fakturera mer och man har hittat en leverantör av faktureringstjänster som är smidig att använda, har bra villkor och tar hand om patientrelationen, hur ökar man faktureringen?

1. Fråga alla patienter

Det är lätt hänt att man omedvetet endast erbjuder faktura till de patienter som man själv tror vill ha faktura. Många patienter är rädda för att fråga efter en faktura hos sin tandläkare. Blir patienten då inte erbjuden faktura och väljer denne ofta i stället att betala med kort även om de egentligen hade velat ha en faktura.

2. Gör det enkelt att välja faktura

Ställ frågan till patienten: Vill du betala med faktura idag eller föredrar du kort/Swish? Genom att göra det okomplicerat att välja faktura så kommer fler patienter att acceptera att betala med faktura. Krånglar man till det för mycket så backar många patienter. Hur många patienter hade valt att betala med kort om man varje gång informerade om att det kan råka ske en dubbelbetalning med timslånga köer till kundtjänst för att rätta till felet?

3. Var bekväma med fakturarutinen

Om kliniken sällan fakturerar patienter så sätter sig inte rutinen kring faktureringen vilket gör att man själv låter osäker när man erbjuder faktura. Denna osäkerhet känner patienten av och blir då också osäker. Om alla känner sig säkra på rutinen kring fakturering så kommer det automatiskt leda till fler fakturor. Den ena fakturan föder alltså den andra!

Vi på Payzmart kan fakturering inom vården och hjälper er att nå framgång med faktureringen i kliniken. Skälet är att vi inte enbart kan det finansiella utan vi förstår även vårdsituationen och patienten samt patientrelationen.

Kontakta gärna oss så kan vi berätta mer om vad vi kan göra för er klinik!