Jag är missnöjd med behandlingen

Om ni är missnöjd med någon del av den behandling som utförts av kliniken ni besökt där ni fakturerats genom Payzmart så är det alltid bäst att först ta kontakt med kliniken där behandlingen skett.
Om ni inte kommer överens om en bra lösning så tar ni kontakt med Payzmarts kundtjänst. Vi kommer då att hjälpa er i kontakten med kliniken för att se till att ärendet blir löst på bästa sätt!